runos
Ateities spėjimai. Būrimai

Likimo runos – deivių nornų dovanos. Suskaičiuokite savo likimo runas.

Ieškant bent menkiausios informacijos apie runas, greičiausiai išgirsite įvairiausių teorijų ir aiškinimų, iš kur jos kilusios bei kam jos skirtos. Vieni šaltiniai teigs, jog tai būrimui skirti dieviški ženklai, kiti tvirtins, jog tai tik paprasčiausios senovės tautų abėcėlės. Išaiškinti runų paslaptį nebus lengva. Visų pirma todėl, jog runomis vadinami ženklai buvo itin plačiai paplitę, kaip raštas ir naudoti daugelio tautų. Dažniausiai runų ištakų ieškoma germanų ir gotų gentyse, tačiau pamirštama, kad runos randamos ir slavų, tiurkų bei kitų tautų istoriniuose šaltiniuose. Kintant kalbai ir raštui, plintant krikščionybei  ir alfabetų lotynizacijai Europoje, daugelio tautų senieji rašmenys sunyko, liko ir virto tik puošybos, dekoratyviais elementais buityje ir mene bei išlaikė išskirtinai tik maginę prasmę ir simboliką, kuri laikui bėgant taip pat keitėsi.

Čia ir dabar mes kalbėsime tik apie Senąjį Futharką – skandinavų tautų naudotą ir iki šių dienų išlikusį runų rinkinį, kuris, manoma, pasitarnavo anglosaksų, islandų ir kitų šiaurės šalių runų rašto formavimuisi. Žvelgiant į šią paslaptingą abėcėlę reikia prisiminti ir tai, jog runos visada buvo siejamos su dievų kalba. Juk būtent šventikai, magai ir žyniai senovėje turėjo išskirtines galimybes mokytis rašto, o savo įgūdžius atskleisdavo užrašydami ir įamžindami pranašystes, ritualus, dievų perduodamą žinią žmonėms. Neveltui žodis „runa“ skirtingose kalbose reiškia „paslaptį“. Kiekviena runa laikyta šventu ženklu, pažadinančiu magiškas galias ir padedančiu susisiekti su aukštesnėmis jėgomis.

Skandinavų edose minima kad vyriausias dievas Odinas, kuris, tikima, buvo vienas trijuose asmenyse (dievų karalius, žmonių karalius, raganius ir burtininkas, raganų karalius) pasiaukodamas prismeigė save prie gyvenimo medžio Ygdrasilo ietimi ir devynias dienas ir naktis kabėjo kęsdamas alkį bei troškulį, kad įgytų žinių apie runas bei perduotų jas žmonėms, kad galėtų šie perskaityti savo likimą. Runomis trys skandinavų likimo deivės nornos gimus žmogui išraižydavo jo lemtį ant to paties gyvenimo medžio šaknų, todėl dažniausiai runos be savo tikrosios ir buitiškos paskirties – rašto, buvo naudojamos ateičiai spėti, tarsi perskaityti nornų užrašytą kiekvieno žmogaus būties paslaptį. Mes pabandysime siedami numerologiją ir runologiją išskaityti trijų runų derinį pagal gimimo datą, vardą ir pavardę, padėsiantį atskleisti kiekvieno iš mūsų karminę paskirtį šiame gyvenime, gebėjimus, gabumus bei tai, ko reiktų siekti, kaip gyventi ir elgtis, kad įvykdytume savo misiją šiame pasaulyje.

Senajį Futharką sudaro 24 runų ženklai, kurie suskirstyti į tris atus:

 

1  

grupė

2

grupė

3

grupė

4

grupė

5

grupė

6

grupė

7

grupė

8

grupė

I

atas

 FEHU

Fehu

 URUZ

Uruz

          THURISAZ

Thurisaz

 ANZUS

Ansuz

 RAIDO

Raido

 KENAZ

Kenaz

 GEBO (1)

Gebo

 WUNJO

Wunjo

II

atas

 hagalaz

Hagalaz

 NAUTIZ

Nautiz

 ISA

Isa

 JERA

Jera

 EIHWAZ

Eihwaz

 PERTH

Pertho

 ALGIZ

Algiz

 SOWULO

Sowulo

III

atas

 TIWAZ

Teiwaz

 BERCANA

Bercana

 EHWAZ

Ehwaz

 mannaz

Mannaz

 LAGUZ

Laguz

 INGUZ

Ingwaz

 ODHAL

Odhal

 DAGAZ

Dagaz

 

„Būties runa“ – ženklas, kurį mes atsinešėme į pasaulį gimdami. Tai karminė užduotis ir misija, kurią reikia įvykdytį. Tai – Jūsų likimo kelias. Jei seksite šio skaičiaus ir runos paslaptimi, esme ir prasme, Jūs pasieksite likimo Jums skirtą tikslą:

Kad sužinotume pirmąjį runų simbolį – „Būties runa“, turime numerologiniu principu, apskaičiuoti savo gyvenimo kelio skaičių. Pvz.: gimimo data – 1985 11 24, vadinasi – 1+9+8+5+1+1+2+4=31=3+1=4. Mums taip pat prireiks gimimo dienos skaičių sumos (24=2+4=6), gimimo mėnesio skaičių sumos (11=1+1=2) bei gimimo metų skaičių sumos (1+9+8+5=23=2+3=5).

Gautas gyvenimo kelio skaičius sudėjus visus gimimo datos skaitmenis mums nurodys tik trijų runų grupę (pagal naudojamą pvz. tai 4–toji grupė.

Štai dar viena numerologinė lentelė, kurios dėka išsiaiškinsime ato numerį ir rasime „Būties runą“:

I atas

II atas

III atas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pažvelgiame į gimimo dienos skaičių sumą ir randame ją lentelėje. Pagal duotą pavyzdį gimimo datos skaičių suma nurodo III-jį atą. Patikriname gimimo mėnesio skaičių sumą, ji lygi 2, todėl tai nuoroda į II–jį atą. Galiausiai imame gimimo metų skaičių sumą, ji, nagrinėjant duotąjį pavyzdį, nurodo vėl II – jį atą. Vadinasi šios gimimo datos „Būties runa“ priklauso ketvirtai runų grupei ir antrajam atui, tai runa Jera. Kartais gali nutikti taip, jog tiek gimimo metų, tiek mėnesio, tiek dienos skaičiai nurodys tris skirtingus atus ir nebus galima iš karto nustatyti, reikalingo ato. Tada „kontroliniu“ skaičiumi vėl taps gyvenimo kelio skaičius arba visos gimimo datos skaičių suma.

„Asmenybės runa“ – skaičius ir ženklas, kurį mums suteikė tėvai šiame gyvenime ir šiame pasaulyje. Tai Jūsų talentai ir gebėjimai, kurių dėka bus įgyvendinamas likimo deivių nornų iškeltas Jums uždavinys. Tai priemonės ir įrankiai, kuriais pasieksite savo tikslus, įgyvendinsite dieviškąjį planą.

Tai vardo ir pavardės runa, antroji pagal svarbą žmogaus gyvenime. Ją apskaičiuosime pasitelkdami vardo ir pavardės skaitinę reikšmę. Pasinaudokime šia lentele ir kiekviena savo vardo ir pavardės raidę paverskime skaičiumi bei vėl sudėkime skaitmenis kol gausime vienaženklį skaičių. Taip pat apskaičiuokime vien vardo ir vien pavardės skaičių.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

Č

D

E

F

G

R

Ą

J

K

L

M

Ę

O

P

Ž

I

Š

T

U

V

Ė

     

Į

   

Ų

H

N

     

Y

   

Ū

 

Z

     

S

               

Pvz.: Miglė Bernotaitė = 5+1+8+4+6+2+6+9+6+7+3+1+1+3+6=68=6+8=14=1+4=5;

         Miglė = 5+1+8+4+6=24=2+4=6; Bernotaitė =2+6+9+6+7+3+1+1+3+6=44=4+4=8

Pagal vardo ir pavardės skaitinę reikšmę vėl nustatysime runų grupę. Šiuo atveju tai 5 – toji grupė, o norint nustatyti kuriam atui priklauso „Asmenybės runa“ iš penktosios grupes vėl pasitelksime antrąją lentelę kaip ir skaičiuojant „Būties runą“. Pirmiausia pažvelgiame į vardo skaitinę išraišką, ji mums nurodo III-jį atą. Tada eilė pavardės skaičiui, jis pagal duotąjį pvz. rodo II – jį atą. Ir galiausiai imame visą pavardės ir vardo skaičių – II – asis atas. Vadinasi „Asmenybės runa“ priklauso 5 – tajai grupei ir II – jam atui. Tai runa Eihwaz.

„Auksinė runa“ – skaičius ir ženklas, kurio paslapties įminimo dėka gebėsite keisti savo likimą, rasite tikrąjį savo pašaukimą ir kelią. Dažnai keliame sau klausimus, kodėl darome vieną ar kitą pasirinkimą, kodėl einame vienu ar kitu keliu, kodėl ir už ką skiriamos vienos ar kitos likimo pamokos. Į visus šiuos klausimus atsakymą rasime įsiklausydami į „Auksinės runos“ paslaptį. Tai raktas į vidinę harmoniją, savo pasąmonės gelmes bei gyvenimo prasmę.

„Auksinei runai“ apskaičiuoti panaudosime gimimo datos skaičiaus ir vardo bei pavardės skaičius. Runų grupei nustatyti sudėkime šiuos du skaitmenis (pvz.: 4+5=9). Atui nustatyti prireiks gimimo dienos skaičiaus ir vardo skaičiaus sumos (pvz.: 6+6=12=1+2=3), gimimo mėnesio skaičiaus ir pavardės skaičiaus sumos (pvz.: 2+8=10=1+0=1) bei gimimo metų skaičiaus ir pavardės skaičiaus sumos (pvz.: 5+8=13=1+3=4). Jei nepavyktų tiksliai nustatyti ato panaudokite gyvenimo kelio skaičių, gautą sudėjus visus gimimo datos skaitmenis.

Ieškodami vienos iš šių trijų runų galite gauti skaičių nurodantį 9- tąją runų grupę, kuri nepažymėta lentelėje ir bet kurį iš trijų atų, vadinasi Jūsų Būties, Asmenybės ar Auksinė runa slepiasi pačioje runų rato širdyje. Kol kas ją pavadinkime tiesiog Runų Ratu.

Gauname trijų runų derinį: Jera, Eihwaz ir Runų ratas.

Suderinę Būties, Asmenybės bei Auksinės runos simboliką, su žemiau aprašoma konkretaus runos ženklo reikšme įžvelgsite savo gyvenimo kelio prasme.

FEHU

Runa Fehu – kūrybinis pradas. Tai pradžia ir gyvybė. Runos dėka Jums skirta tinkamai išnaudoti kūrybines jėgas, talentus ir gebėjimus. Tai naujų sumanymų ir jų planavimo ženklas. Visos idėjos virs kūnu, jei tik panorėsite. Jūs turite kurti, vis pradėti kažką naujo, judėti ir nesustoti viename gyvenimo etape. Tai pradžių pradžia, tinkama apmąstymams ir kūrybai, bet netinkama konkretiems veiksmams. Visi Jūsų sumanymai turi tendenciją pavykti. Susikurkite mintyse modelį (fantomą) to ką norite pasiekti. Jei nuoširdžiai padirbėsite, aplinkybės padės įgyvendinti jūsų norus. Bet… atminkite, kad norai turi tendenciją pildytis, o kaltinti visuomet galima tik save. Jūs kūrėjas, o ne vykdytojas.

 

 URUZ

Runa Uruz – veikimas ir sumanymų įgyvendinimas. Tai jėgos, fizinės ištvermės ir visų idėjų realizavimas. Jūs turite vykdytojo ir sumanymų išpildytojo dovaną. Kūrybiniuose planuose bei idėjų generavime galimi sunkumai, tačiau Jūs puikiai galite visur griežti „antruoju smuiku“. Be Jūsų lyderiai ir vadovai negali pajudėti iš vietos, nes Jūs – dešinioji ranka. Nesistenkite pulti į pirmąsias gretas ir teikti savų sprendimų. Jūs turite paklusti įsakymams ir nurodymams. Tik tada, kai nuraminsite ir sutramdysite savo norą vadovauti paradui ir priimsite išpildytojo funkcijas rasite ramybę ir pasitenkinimą. Jūsų paskirtis – išgirsti ir suprasti architekto brėžinį ir pastatyti dangoraižį, kuris stovės šimtmečius.

 

 THURISAZ

Runa Thurisaz – revoliucija. Arba chaosas bus sutramdytas ir įsigalės taika ir harmonija, arba taika ir harmonija trukusi amžius bus sunaikinta ir įsivyraus harmonija, kuria vėl netrukus keis chaosas. Viena mąstymo sistema ir vienas veikimo modelis, tvarka negali gyvuoti ilgą laiką. Drakonas mirė – tegyvuoja drakonas. Nebūtina ir net negalima ieškoti šioje runoje darnos ir harmonijos ar sveiko proto. Tai griaunanti ir tuo pat metu kurianti jėga, kurios suvaldyti nebus įmanoma. Senoji sistema turi būti sugriauta, nesvarbu, kad naujai epochai dar nepadėtas joks pamatas. Jus galima išnaudoti kaip galingą atominį ginklą, kuris šluoja viską, kas pasitaiko jo kelyje. Reiktų prisiminti, jog griaunant būtina pasiūlyti kažką, kas užims senojo mąstymo, senos filosofijos vieta. Pasaulis ir kosmosas negali pakęsti tuštumos. Revoliucija vardan revoliucijos sunaikins pati save.

 

 ANZUS

Runa Ansuz – įkvėpimas, išmintis, ryšys su visata ir aukščiausiuoju. Tai kelias į savęs pažinimą, sielą ir pasaulio sandarą. Radus runą Ansuz savo runų derinyje vertėtu susimąstyti apie galimybes siekti dvasingumo, ieškoti savęs filosofijoje, religijose, o galbūt net pasirinkti savo sielos tobulinimo ar net dvasininko kelią. Ši runa suteiks galimybes gilintis i ezoterinius ar religinius mokslus, atvers kelius į racionalia ir plika akimi nematomus pasaulius. Turite prigimtine dovaną, kuria reikia lavinti ir puoselėti. Nesinaudojant Jums suteiktomis galimybėmis galite nerasti vietos šiame gyvenime, nematyti egzistencinės prasmės.

 

 RAIDO

Runa Raido – judėjimas, kelionė ir kontrolė. Būtina rasti ir aiškiai įsivardinti vieną gyvenimo tikslą ir jo siekti. Tikslas privalo būti globalus ir apimantis visą gyvenimo kelią. Jei kelsite sau menkus ir smulkius uždavinius, tai po vieno iš jų įgyvendinimo seks dar vienas ir dar… ir dar… nesustosite, nejausite pasitenkinimo ir palaimos. Gyvenimas ir likimas vis grąžins Jus į pradinį etapą, kuriame vėl kelsite sau naujus uždavinius. Toks ratas sukimasis nesiliaus tol, kol neišsikelsite vieno globalaus ir visą apimančio gyvenimo siekio. Raido – keliautoju ir nenuilstančių ieškotojų, tyrinėtojų, vadovų ir lyderių runa. Jūs turite nešti deglą, paskui kurį seks šimtai. Tačiau atminkite, kad deglas turi šviesti taip ryškiai, kad ji matytų net tūkstantinėse gretose už Jūsų stovintys sekėjai.

 

 KENAZ

Runa Kenaz – šviesa ir nušvitimas. Jūs kaip liepsna galite nušviesti tai, kas nematoma, į pirmąjį planą iškelti tai, kas plika akimi nepastebima. Vidine savo energija, žiniomis ir jėga galite užkrėsti šimtus, suteikti jiems įkvėpimo, idėjų. Jei runa Raido galime pavadinti keliu ir judėjimu, tai Jūs jai duodate kryptį ir padedate apsispręsti, kur link keliauti, kurį kelia sankryžoje rinktis. Tai mokytojų, dėstytojų, konsultantų ir patarėjų ženklas. Be klausytojų nebus ir oratoriaus, be žiūrovo ir geriausias teatro spektaklis praras prasme. Nebijokite viešumo ir pripažinimo. Tik tada galėsite šviesti, kai būsite matomi.

 

 GEBO (1)

Runa Gebo – partnerystė. Diplomatija, kompromisų paieškos, bendrystės ir partnerystės siekimas – štai runos Gebo paskirtis. Neharmoningą aplinką, konfliktus, ginčus išspręs ir ras tinkamą bei visiems priimtiną išeitį tas, kuris savo runų derinyje suras šį runų ženklą. Išgirskite visus balsus, visas nuomones, pamatykite visus faktorius. Už tai būsite apdovanoti ir liaupsinami. Jus galima siųsti į karo lauką: derybose ir avis liks sveika ir vilkas sotus. Atsisakykite tuščios retorikos, melo ir nesąžiningumo. Kalbėkite ir veikite tik taip ir tada, kai ir kada nešite taiką, darną ir laisve, kuri nevaržys šalia esančių.

 

 WUNJO

Runa Wunjo – Džiaugsmas ir laimė. Tai pasitenkinimas, kurio reikia nusipelnyti. Tai poilsis po sunkaus darbo ir pasitenkinimas gautu rezultatu. Save galima smarkiai apgauti besitikint, kad gyvenimas – nesibaigiantis hedonizmas ir mėgavimasis kasdienybe. Ne! Laimė – išsilaisvinimas. Atsikratymas to, kas slegia: skolų atidavimas, patarnavimas ir atlaidumas. Būtina nuosekliai dirbti ir atlikus pareigas bei atsakomybes išsilaisvinti iš kasdienybės rutinos. Būtinas optimizmas, tikėjimas ir pasitikėjimas. Nuosekliai dirbdami nusimeskite pančius, kurie varžo judėjimą, atleisdami pamirškite senas nuoskaudas ir nusivylimus. Runa Wunjo neš Jums laimę ir laisvės pojūtį tik tada, kai gebėsite pamiršti praeitį, apvalysite dvasią ir į kasdienybės sunkumus žvelgsite tik kaip į rutinos dalį, o ne kaip į neįveikiamus iššūkius ar neperlipamas sienas.

 

hagalaz

Runa Hagalaz – griūtis. Tai pabaigos ženklas. Ėduonies suėstas dantis turi būti ištrauktas, sergantis žvėris nudobtas, neveikianti sistema sugriauta. Taškų ant i dėliojimas – tai Jūsų paskirtis ir misija. Dažnai kardinalūs sprendimai ir priprasto patogaus komforto atsisakymas būna labai skausmingas, tačiau būtinas, kad galėtume transformuotis ir pradėti naują gyvenimo ciklą. Nuodėmės ir kaltės turi būti išpirktos. Tai, kas atgyvenę – palaidota. Radus Hagalaz ženklą savo runų derinyje neišsigąskite. Tik iš pirmo žvilgsnio Jums skirta misija sunki ir galbūt net nepakeliama. Verta atminti, kad tik uždarius duris atsiveria langai. Tik Jūs galite padėti reikiamus taškus, sudėlioti būtinus akcentus ten ir tada, kai ir kada daugelis mindžikuos pelkėje. Jūs esate ta/s, kuris vienos epochos mirtimi padės pradžią jauno gyvenimo gimimui.

 

 NAUTIZ

Runa Nauthiz – progresas nepalankių aplinkybių apsuptyję. Prievarta ir pasipriešinimas. Jums būtinos kliūtys ir iššūkiai, kurie kitiems atrodo neįveikiami. Neperkopus kinų sienos ir neperplaukus Ramiojo vandenyno jausitės nieko nenuveikę. Tik laužant nuolat Jums į ratus kišamus pagalius jausitės tobulėjantys ir augantys kaip žmonės ir asmenybės. Gebėjimas prisitaikyti ir išlikti net pačiose nepalankiausiose aplinkybėse – didžiausias Jūsų koziris. Suteikus Jums absoliučią laisvę ir visas galimybes Jūs jausitės tarsi žuvys išmestos į krantą ir prarasite bet kokį norą siekti tikslų ir sumanymų įgyvendinimo. Nuolatinė kova su savimi, nepasitenkinimas ir kliūtys ves Jus į tobulėjimą.

 

ISA

Runa Isa – ledas, šaltis. Palaukite, nebėkite, neskubėkite. Ateis pavasaris ir šalčio sukaustytos upės vėl taps čiurlenančiais upeliais, tačiau kol kas – žiemos metas. Tai ne mirtis ir pabaiga, tai trumpas sustojimas, planavimas, stebėjimas prieš aktyvius veiksmus ir puolimą. Kad ir kaip paradoksaliai beskambėtų, tačiau nekalkite geležies kol ji karšta. Palaukite, itin tiksliai nusipieškite eskizą ir tik tada vėl užkūrę ugnį nusikalkite savo laimės pasagą. Nebūkite karštakošiu paaugliu – būtina suaugti.

 

JERA

Runa Jera – cikliškumas ir nuolatinis procesas. Nesistebėkite, jei nuolat jausitės tarsi voverė bėganti ratu. Tai runos Jera įtaka. Jūs nuolat sėsite ir pjausite, malsite miltus ir kepsite duona. Tas judėjimas ir cikliškumas nesibaigs niekada. Tokia paskirtis – ir laimė, ir bausmė. Jūs nuolat judėsite, keisitės, niekada nesustosite. Net ir norėdami patinginiauti ar minkštai išsidrėbti ant sofutės neįstengsite to padaryti. Jums būtina judėti, bėgti, lėkti. Nors visa tai skamba ne itin džiuginančiai, tačiau už kiekvieno sumanymo įgyvendinimą būsite visada sąžiningai ir dosniai apdovanoti. Jei dirbsite ir investuosite, būtinai atgausite.

 

EIHWAZ

Runa Eihwaz – pokytis, transformacija. Naujas gyvenimas, naujas etapas. Tai laikas, kai reikia prikelti žemę po gilaus žiemos miego. Perversmas ir revoliucija gerąja prasme. Jei runa Thurisaz dažnai griauna vardan griovimo, o revoliucijas kelia vardan pačios revoliucijos idėjos, tai runa Eihwaz savo runų derinyje turintis žmogus tai darys apgalvotai ir tikslingai. Be sėjos, nebus ir derliaus, o nesuarus dirvonuojančių laukų, nebus nė kalbos apie naują sėją. Jūs gebate į mirties zoną įnešti naują gyvenimą, pliusus pakeisti minusais ir minusus pakeisti pliusais. Jus reikia šauktis į pagalbą tada, kai būtinas pokytis, kai būtina rasti išeitį iš akligatvio.

 

PERTH

Runa Pertho – gimimas. Paslaptis ir jos išaiškinimas. Tai gilių įžvalgų ir išminties ženklas. Visada gebėsite atskirti tiesą nuo melo ir juodumą nuo šviesos. Nenustebkite jei Jus vis sups neišsprendžiami uždaviniai, rebusai ir mįslės. Jūsų gyvenimo tikslas ir prasmė kada nors jas įminti ir rasti išeitį. Tai mąstytojų, filosofų ir analitikų ženklas. Kaip pasėti sėklą, kad ji duotų geriausią derlių? Štai klausimas.

 

ALGIZ

Runa Algiz – apsauga. Atsargumas ir apskaičiavimas kiekvieno žingsnio, kiekvieno judesio. Jus būsite apsaugoti tik tada, kai saugosite patys save. Pasaulis ir visata Jus sergės tik tada, kai sergėsite ir gerbsite jo tvarką. Tai teisingumas ir sąžiningumas, dora ir moralė viename. Žengus vos viena žingsnį į šoną Jus nusirisite į bedugnę, todėl nuolat tikrinkite save ir aplinkinius, nuolat siekite tobulumo ir absoliutaus teisingumo. Tik tada jausitės saugūs ir ramūs, tik tada pasieksite norimų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

 

SOWULO

Runa Sowulo – saulė. Privalote šviesti ir šildyti. Turite atiduoti tai, kas brangiausia, turite dalintis ir dalinti. Tai kūryba ir atsidavimas, bei mėgavimasis patiriamos šlovės spinduliais. Vien šlovės siekimas be realaus pagrindo nuves Jus į pražūtį. Tai slidus ir apgaulingas kelias. Privalote sąžiningai užsidirbti pripažinimą, tada jis neabejotinai ateis. Tai kūrėjų, menininkų ir žvaigždžių ženklas, nešantis šlovę ir spindesį, kaip atlygį už juodą darbą ir pasiaukojimą. Jums būtinas grįžtamasis ryšys už Jūsų įdėtą triūsą, tik tada judėsite toliau. Jei savo žinias, savo talentus pasilaikysite vien sau sudegsite savo pačios(-ties) ugnyje.

 

TIWAZ

Runa Teiwaz – karas ir užkariavimas. Stoiškumas, vyriškumas, tvirtybė ir narsa. Veikimas įstatymo rėmuose. Pasiaukojimas ir pareigų bei atsakomybių įvykdymas. Jei runa Thurisaz veikia visais įmanomais metodais ir priemonėmis norėdama pasiekti savo tikslą, tai runos Teiwaz turėtoja(-s) savo runų derinyje gebės rasti tik teisingus ir būtinus sprendimus. Teiwaz – orus ir garbingas karys, kuris niekada neišduos, su juo galima leistis „į kalnus“. Draugystės, kilnumo ir atsidavimo ženklas. Visi tikslai ir uždaviniai anksčiau ar vėliau bus įgyvendinti.

 

BERCANA

Runa Bercana – moteris, motina. Absoliutus pozityvumas, gimimas, augimas. Jus gebėsite „išnešioti“ sumanymą, jį formuoti, auginti ir paleisti į gyvenimą. Galimos kliūtys, sunkumai ir pasipriešinimas Jūsų kuriamiems planams, bet Jūs kaip rūpestinga motina apsaugosite savo kūdikį, maitinsite jį viltimi, meile ir tikėjimu. Jus galima kviestis į pagalbą, kai situacija tampa nekontroliuojama. Visada sugebėsite nuraminti, paguosti ir užjausti, tuo pat metu duodami reikiamą kryptį, patarimą ar postūmį. Jus – vaikščiojantis „harmonizatorius“, kuris niekada nenustoja skleisti gėrį ir šilumą.

 

EHWAZ

Runa Ehwaz – kelionė ir tikslo pasiekimas. Šią runą galima būtų palyginti su vyriausio dievo Odino žirgu, kuris neša savo šeimininką į naujas plotmes, naujas erdves, tiek laiko, tiek vietos atžvilgiu. Jei runa Raido žymi keliones fiziniame pasaulyje, tai runa Ehwaz atveria kelius į dvasines naujų horizontų paieškas. Tai polėkis ir kismas, nenuilstamas judėjimas iš nepažinumo į nušvitimą. Jei runa Ansuz saugo prigimtinę išmintį, tai runa Ehwaz padės atskleisti dar neatskleistus Jūsų ir pasaulio suvokimo klodus. Esateapdovanotas įžvalgomis ir minties galia.

 

mannaz

Runa Mannaz – individas, ego, intelektas. Radę runą Mannaz savo runų derinyje neturite teisės neišnaudoti likimo ir Aukščiausiojo dovanos – savo proto ir jo gebėjimų. Jūsų tikslas gavus šviesą ir žinias jas panaudoti pasaulio gerbūviui kurti. Jūs turite visus šansus priartėti prie kūrėjo ir tapti panašiu į jį bet kokioje sferoje, bet Jus nuolat seks pikčiausias Jūsų priešas – savimeilė, kuri gali skaudžiai pakišti koją. Vos iškelsite save aukščiau kitų, iš karto nusirisite žemyn. Garbėtroška ir egoizmas bus nubausti. Savikontrolė ir adekvatus požiūris į save patį yra būtini.

 

LAGUZ

Runa Laguz – intuicija ir pasąmonė. Vidinis balsas, nuojauta, stipri energetika bei empatija, o taip pat instinktai, žalingi įpročiai ir troškimai. Visa tai priklauso vandens stichijai ir čia karaliaujančiai runai Laguz. Jei nesugebėsite pažaboti gaivališko savo vidaus ir iš jo trykštančio energijos fontano Jus cunamis nuneš su visa jėga ir tėkš į sieną. Jei suvoksite savo vidaus ir vidinio pasaulio jėgą bei gebėsite savo energiją, troškimus bei bekraštį gaivališkumą suvaldyti, galėsite nuversti kalnus. Gali būti labai lengva pasiduoti absoliučiam polėkiui ir aklam šėlsmui, bet laiminga(-s) bus ta(-s), kuri(-s) gebės valdyti savo vidinę jūrą.

 

INGUZ

Runa Ingwaz – gyvybinė energija. Jei runa Uruz – fizinė galybė, tai Ingwaz – fiziologinė jėga. Jei Uruz – fizika, tai Ingwaz – biologija. Visos trečiojo ato runos pakelia mūsų gyvenimus arčiau dieviškojo prado, todėl ir runa Ingwaz Jums dovanoja gebėjimą suteikti gyvybės net nejudančiam kūnui. Jūsų paskirtis ir pareiga atgaivinti viską, kas mirę. Nenustebkite, jei Jus nuolat sups situacijos ar aplinkybės, kuriose turėsite įkvėpti gyvybę.

 

ODHAL

Runa Odhal – paveldas, palikimas, šeima. Turite tarnauti visuomenei ir jos smulkiausiai dalelei – šeimai. Jūsų visi veiksmai ir poelgiai, visi sumanymai ir idėjos bei veiksmai turi būti nukreipti ir suformuluoti taip, kad jų rezultatais galėtų džiaugtis ateinančios kartos. Jei nieko po savęs nepaliksite – nugyvenote gyvenimą tuščiai ir tai ne vien skambūs žodžiais. Sukaupsite didžiulius aruodus patirties ir žinių, išminties ir materialinių gėrybių, tačiau tik tam, kad perduotumėte ir paliktumėte tai savo ir pasaulio vaikams.

 

 DAGAZ

Runa Dagaz – rezultatas. Einant gyvenimo keliu ir pasėjus sumanymų sėklą, joms sudygus, užaugus ir vėl subrendus, nuėmus derlių ir sumalus grūdus, užminkius tešlą ir ją išrauginus dažnai pritrūkstame jėgų, kad pakurtume krosnį ir iškeptume duoną. Tai ir yra Jūsų užduotis. Jūs turite užbaigti procesus ir gauti norimus rezultatus, kad jais pamaitinę alkstantįjį vėl suteiktumėte jam jėgų pradėti naują gyvenimo etapą. Ši alegorinė istorija atsispindės visose veiklos zonose ir asmeniniame gyvenime. Jus turite sau ir pasauliui tarnauti kaip rezultatų „suvedinėtoja(-s)“, tas žmogus, kuris pateikia išvadas, o jos tampa penu naujiems apmąstymams.

 

Runų ratas – tai didžiausia paslaptis ir neįmenama mįslė. Paradoksas. Veikite nieko neveikdami, statykite nestatydami, kurkite nekurdami. Dažnai reikia tiesiog pasiduoti likimo tėkmei ir prisiimti sunkiausius sprendimus, atsakomybes ir pareigas. Rasiantis šį ženklą savo runų derinyje dažnai susidurs su klausimu: „už ką man visa tai?“ Greičiausiai todėl, kad perėję, išgyvenę šį gyvenimą išmoksite paskutines pamokas, ir pagaliau priartėsite prie kūrėjo taip arti, kad jis Jūsų nebeišleis į žmogiškąjį pasaulį. Žinoma, galite pasirinkti ir kitą sprendimą – keisti valingai savo likimą ir neprisiimti Jums metamų iššūkių, tačiau tokiu atveju ruoškitės dar didesniems likimo smūgiams ir dar vienam Samsaros rato apsisukimui.

Photo credit: callocx via Foter.com / CC BY

Banner

Prisijunkite prie diskusijos

  1. Inga Mendes

    Sveiki norejau paklausti, kokia pavarde naudoti apskaiciuojant runas. Mano atveju kai gimiau turejau viena pavarde, paskui manes atsisake ir isivaikino, tai jau kita pavarde na ir po to pasikeite pavarde su santuoka.

Parašykite komentarą