Ezoterikos teorija

Energetiniai “pririšimai” ir “prisirišimai”. Energetiniai kanalai

energetiniai kanalaiPirmiausia apibrėžkim dvi sąvokas: ”energetiniai kanalai” ir “energetinis pririšimas”, tai ne visai tas pats. Energetinis kanalas – tai kanalas, vamzdis, susidarantis sąveikos su kitais žmonėmis, daiktais arba agregorais metu. Energetiniai kanalai atsiranda bet kokio bendravimo tarp dviejų žmonių metu ir tais kanalais mes keičiamės energija, be šių ryšių mes tiesiog neišgyventumėme. Apsikeitimas energijomis mums būtinas, o energetinių kanalų atsiradimo mes niekaip nesustabdysime.

„Pririšimas“ – taip pat energetinis kanalas, tačiau sukurtas pažeidžiant normalų, natūralų energetinio kanalo susikūrimą. Pvz.: kanalas sukuriamas juoduosios magijos pagalba siekiant pritraukti, „pririšti“ kitą žmogų. „Pririšimas“ remiasi žmogaus priklausomybe nuo daiktų ar žmonių – vadinasi prieštarauja Dieviškai valiai, įstatymui, kad kiekvienas iš mūsų turi ir privalo būti laisvas. Energetiniai „pririšimai“ pavojingi ne vien tuo, kad priklausomas žmogus nustoja vystytis kaip asmenybė, bet dar ir tuo, kad žmogumi manipuliuojantis „pririšėjas“ gali labai lengvai sukelti pačius nemaloniausius jausmus savo „vergui“, kurių kilmę bus labai sunku suvokti protu.

Energetiniai „pririšimai” gali būti sukuriami nebūtinai vien juodosios magijos pagalba. Gyvenimo tėkmėje mes susikuriame begalę „prisirišimų“ ir patys save susaistom nematomais saitais, kurie neleidžia mums laisvai augti bei tobulėti. Pagridinės emocijos, žemiškos, ne dieviškos žmogaus siekiamybės, geismai ar magija formuoja „prisirišimus“ ir „pririšimus“ per atitinkamas septynias čakras:

Muladhara (bazinė čakra) – baimė, agresija.

Svadhishthana (seksualinė čakra) – geismas, manija.

Manipura (bambos čakra) – nuolankumas arba atvirkščiai galios troškimas.

Anahata (širdies čakra) – meilė ir neapykanta.

Vishudha (gerklės čakra) – savirealizacijos noras.

Adžna (antakių, kaktos čakra) – „prisirišimas“ prie to, ką žmogus laiko tiesa, principai ir ambicijos.

Sahasrara (karūnos, viršugalvio čakra) – „prisirišimai“ prie agregorų.

Žvelgiant tokiu planu „pririšimai“ ar „prisirišimai“ matomi vamzdelių pavidalu, kuriais teka energija.

„Prisirišimai“ ir „pririšimai“ patys savaime, žinoma, nieko blogo nedaro, pavojingais jie tampa tik tada kai natūralus energijos tekėjimas nutraukiamas ir viena, energetinio kanalo pusė pradeda nesažiningai elgtis su kita. Žmogus su žmogumi, žmogus ir jo aistra kažkam (daiktui, žaidimui ir t.t.), kai viena pusė pradeda valdyti kitą. „Pririšimo“ našta ypatingai apsunkina bendravimą: nors tuo pat metu žmogus ir jaučia nenumaldoma norą ir siekiamybę būti ar užsiimti tuo, prie ko yra pririštas, tuo pat metu budamas nelaisvėje jaučia diskomfortą ir negali augti kaip asmenybė, nejaučia laimės ir džiaugsmo. Jei maginiai „pririšimai“ pritraukia ir dirbtinai sukuria energetinius kanalus tarp žmonių, žmogaus ir pomėgio, žalingo įpročio, tai maginiai „atrišimai“ atitinkamus energetinius kanalus, saitus gali sutraukyti arba visai užblokuoti.

„Pririšimai“ ir  „prisirišimai“ gali būti aktyvūs ir pasyvūs priklausomai nuo to, ar jų sukurtais kanalais teka energija ar ne. „Prisirišimo“/“pririšimo pavyzdžiai:

Gailestis, noras padėti, išgelbėti. Daugelis papuolame ant šitokio skanaus jauko. Galvodami, kad darome gerą, mes dažnai ilgus metus maitiname šalia savęs esančius žmones parazitus arba kitaip tariant energetinius vampyrus. Dažnai manome, kad be mūsų pagalbos „draugas“ neišgyvens, tačiau tokie santykiai – tikri parazitai.

Nuoskauda. Šis jausmas – vienas stipriausių ir galingiausių neigiamo poveikio sveikatai priežasčių. Jaučiant nuoskaudą auka vėl ir vėl mintimis grįžta prie skriaudėjo dosniai atiduodama savo gyvybinę energiją. Kerštas, noras įrodyti savo nekaltumą ar tiesą. Sunku pamiršti ir atleisti, paleisti asmenį, kuriam norima keršyti, o vis sukamas mintyse planas, kaip ir kada tapsite teisiais, atstatysime teisingumą. Tai tiesiog suvalgo mus pačius.

Kaltės jausmas. Čia mes susiduriame su agresija nukreipta į save. Atimdami iš savęs teisę į klaidas gyvenime sukuriame tik kankinančią ir nederlingą emociją, energetinį kanalą su žmogumi, kuriam prasikaltome. Pačios klaidos jau neatitaisysime, todėl ir tuščia savigrauža užsiimti neverta. Geriau pabandyti „atmelsti“, atsiprašyti ar kitais aktyviais veiksmais nutraukti šitokį ypatingai stiprų „prisirišimą“ nei tuščiai save „ėsti“.

Materialiniai nuostoliai. Negrąžintos skolos sujungia du žmonės ilgam laikui, o kuo didesnė suma – tuo stipresnis yra ryšys. Tačiau tam, kuris suteikia paskolą yra lengvesnė išeitis: mintyse atsisveikinti su savo pinigais lyg jie būtų prarasti ir nuoširdžiai atleisti, paleisti skolininką nuo jo įsipareigojimų. Įsivaizduokite, kad pinigus jis jau atidavė, juos jam padovanojote ar pan. Skolininko situacija sudėtingesnė: kiek bebandydamas jis niekaip nepamirš skolos, o vienintelis būdas išsivaduoti – grąžinti skolą. Apiplėšimas, vagystė, sukčiavimas taip pat sukuria stiprų ryšį tarp nusikaltėlio ir aukos. Išvada: atsikratykite „prisirišimo“ prie pinigų ir daiktų.

Pareigos jausmas atsilyginti už suteiktas paslaugas. Tai labai panašu į skolos jausmą, tačiau šį kartą nebūtinai materialų. Dažnai sakome:  “Dabar aš tau skoloj”, – taip sukurdami galingą „prisirišimą“.  Visos skolos turi būti grąžinamos kuo greičiau, tačiau šiuo atveju nereikia pamiršti ir to, kad už padarytą paslaugą galima atsimokėti ir nuoširdžiu „ačiū“, šokolado plytele ir paslauga už paslauga, tačiau patartina užmokestį įvykdyti kuo greičiau.

Žmonės, kurie gyvena kartu, bet iš tikro yra vidiniai svetimi, perėję šį gyvenimo  etapą, bet negalintys išsiskirti fiziškai, tarpusavyje turi sukūrę ir tęsia ypatingai žalingą ryšį, kuris laikui bėgant vis stiprėja ir išsiskirti tampa vis sunkiau. Galbūt vienas iš partnerių jau seniai peraugo šį ryšį, todėl jis privalo eiti į priekį, tobulėti, augti. Šiokiu atveju „prisirišimas“ kyla iš įpročio, skolos, pareigos jausmo, gyvenama „dėl vaikų“, “prisirišama“ prie bendro turto, gailimasi partnerio („kaip jis be manęs“). Dažnai mes tai teisiname žodžiu „meilė“, tačiau tai pačių papraščiausias kenksmingas ir energiją siurbiantis „prisirišimas“, ar kas tik norit, tačiau jokiu būdu ne meilė.

Noras turėti kitą asmenį, kurti su juo santykius, aistra, pavydas. Žmogus vėl ir vėl galvoja apie savo norą, aistros objektą, svajoja apie jį, nori jį gauti. Tokiu būdu žmogus tampa vaiku, kuriam neduodamas mėgstamiausias žaislas. Jis reikalauja žaisliuko nieko aplink nematydamas. Tai taip pat neturėtų būti painiojama su meile. Meilė neturi pažeisti kito teisės į laisvę. Todėl maginiai „pririšimai“ šiuo atveju ir priskiriami juodąjai magijai, nes veikiama prieš žmogaus valią „meilės“ jausmui kylant tik pas vieną iš partnerių.

Meilė be atsako. Tai ypatingai tvirti ir ilgalaikiai „prisirišimai“ galintis ilgus metus siurbti mūsų energiją. Tokia būsena alina ir tą, kuris myli, ir mylimąjį. Tai ypač galingas vampyrizmo pavyzdys. Be to, pas mylintįjį tokiu atveju neateis ir nauja meilė tol, kol visa energija bus švaistoma be atsako. Neuždarius vienų durų – neatsidarys naujos.

Kaip bebūtų paradoksalu, tačiau patys galingiausi ir labiausiai kenkiantys – tėvų „pririšimai“ ir „prisirišimai“. Dažnai tėvai (ypač motinos) bando visiškai kontroliuoti savo vaiką, tiesiog dusina jo augimą ir savarankišką vystymąsi savo priežiūra ir dėmesiu. Apie meilę čia kalbėti taip pat neverta, nes tai tik noras kontroliuoti ir pavergti jauną žmogų, paversti jį nuosavybe. Pasekmės gali būti labai nemalonios. Vaikas arba ras jėgų per prievartą nutraukti šiuos „pririšimus“ taip (greičiausiai) visiškai nutraukdamas santykius su tėvais, arba taip ir liks nevisaverte asmenybe. Pavyzdžiui, jei motina nepriima savo paauglio sūnaus kaip nepriklausomos asmenybės, jos energetika visiškai užgožia vaiką ir labai tikėtina, jog jo asmeninis gyvenimas bus itin nesėkmingas. Motinos energetika blokuoja sūnaus čakras. Moteris turėtų atkreipti daugiau dėmesio į santykius su savo tėvu. Nors, tiesą sakant, tarp dukters ir tėvo negatyvus „prisirišimai“ yra daug retesni nei tarp motinos ir sūnaus.

Savo tikrųjų jausmų slėpimas kitam asmeniui. Visada privalu klausytis savo širdies, atsikratykite stereotipų ir veidmainystės. Žmonės jausdami meilę ją slepia, bijo atrodyti kvailai, juokingai, ar būti atstumtais, ar tiesiog todėl, kad “taip yra nepriimta”, arba sakydami sau “aš netoks/ tokia” Meilę būtina atiduoti, pasakyti mylimajam, kad jis reikalingas, svarbus. Lygiai taip pat būtina pasielgti ir su nemaloniais jausmais, neapykanta, kalte, nuoskaudomis, bet apie tai jau kalbėjome aukščiau.

Svarbu! Energetiniai „pririšimai“ ir „prisirišimai“ kartais labai atkaklus. Ir, jei neigiamos emocijos yra stiprios ar naudota juodoji magija, jie gali tęstis net per keleta kartų. Žmonės vėl ir vėl traukia vienas kitą prie savęs naujuose gyvenimuose ar perduoda „pririšimo“ poveikį palikuonims. Beveik visi karminiai ryšiai remiasi būtent tuo. Dažnai naudojama išlaisvinimo praktika nuo nereikalingų „pririšimų“. Ezoterikoje tokie ryšiai nutraukiami dirbtinai, ritualų pagalba.

Ką daryti tiems, kurie negali matyti ar pajausti egzistuojančių „pririšimų“ ar „prisirišimų“? Reikia pasistengti suprasti, kokios emocijos gali/galėjo sukurti ir puoselėti „prisirišimus“, o tada jau būtina pabandyti atsikratyti neigiamų emocijų, pasistengti priimti aplinkinius tokius, kokie jie yra, nesistengti jų keisti, atleisti jiems, juos paleisti. Jeigu jums sunku tai padaryti, pagalvokite, ar norite baigti šį gyvenimą, ir tada dar  tūkstantį metų jausti neigiamas emocijas ir jausmus skriaudėjui ar „mylimajam“? Jūs vis susitiksite su juo vis kituose gyvenimuose, kol neišspręsite šios problemos, vėl ir vėl patirsite nusivylimą. Jei jaučiate, jog galėjo būti panaudota juodoji magija, būtina tai patikrinti savo jėgomis arba kreiptis i specialistą.

Sunaikinus „prisirišimą“ nebus sunaikintas energetinis kanalas, ryšys. Išsilaisvinus iš apkaustų, mes nenustosime mylėti vieni kitus! Atrasdami savo laisvę, ją padovanosime ir aplinkiniams, o tai ir yra besąlygiška meilė. Juk galime mylėti tai ir tuos, ką mylime, tačiau būti laisvos valios žmonėmis be „prisirišimų“ ir „pririšimų“.

Photo credit: Jose Luis Mieza Photography via Foter.com / CC BY-NC-SA

energetiniai kanalai energetiniai kanalai energetiniai kanalai energetiniai kanalai

Banner

Parašykite komentarą